_FYR041-IS10
FYR041-IS10


CD

Release date: February 14, 2020

Produced by Lisa Ullén & Nina de Heney

Recorded in Hagakyrkan, Gothenburg on March 10th & 11th, 2017

Recording, mix and master by Johannes Lundberg
Art direction by Lisa Grip
Executive production by Patric Thorman

This records was partly funded by:
CD1
01. Hydrina (26:33)
02. Leatolina (10:51)
03. Athecata (17:03)
04. Tecaphora (10:37)
05. Laomedea (5:41)

CD2
01. Trachylina (8:38)
02. Catablema (20:06)
03. Thuiria (18:03)
04. Plumularia (9:49)
05. Aglantha (8:30)
06. Liriope (6:12)

All music improvised by Lisa Ullén and Nina de Heney (STIM/NCB)
5 stars
(Ave. rating: 5
from 4 votes.)
Lisa Ullén & Nina de Heney
Hydrozoa
# FYR041-IS10

Lisa Ullén and Nina de Heney Duo have been playing as a duo since 2007, and rapidly gained recognition as one the most thrilling new groups on the improvisation scene in Sweden. They are individually known and respected as well established performers, having each developed a personal sound on their respective instrument. It has now been 10 years since the release of their first CD "CARVE" (Lj records, 2009). After several trio releases, this double CD album presents the duo in two intense recording sessions done in Haga Church (Göteborg), one evening with a live audience, one without.

Hydrozoa , aquatic organisms, are amazing in their diversity and in the complexity of their life-cycles, swaying forms uplifting their tentacles in the vast wings of the surrounding oceans. This music sways in the vast oceans of sounds, tantilizing,flowing in an unending diversity. The language of sound never needs to explain itself: it just breathes.

Lisa Ullén - piano
Nina de Heney - double bass


Pianisten Lisa Ullén och basisten Nina de Heney hör till de absolut främsta och mest namnkunniga improvisationsmusikerna i Sverige, med vid omnejd. De har spelat tillsammans i olika sammanhang under många år, och gav som duo med dubbelalbumet Carve (LJ Records) redan 2009 en första djupdykande inblick i sitt kreativa konstnärskap.

Nya dubbelalbumet Hydrozoa innebär ett dryga två timmar och tjugo minuter långt klang- och tonmöte präglat av ett synnerligen intimt samspel och ett outtröttligt utforskande av instrumentens alla uttrycksmöjligheter.

Den i nuet tillkomna musiken, som rör sig närmare konstmusik än frijazz, är uppdelad i elva stycken av olika karaktär av vilka två sträcker sig över tjugo minuter och ett strax därunder. Genomgående för alla stycken är dock avsaknaden av konfrontation. I stället handlar det om ett sökande på lika villkor efter klanger och komplexa tonrum där de fångar upp varandras idéer och utvecklar musiken vidare tillsammans. Anslaget är ibland dröjande, men lika ofta påstridigt med distinkta slag på basens kropp och strängar liksom klusterattacker i pianots lägre register.

Förvisso kan musik med starka inslag av dissonans vara krävande, men den exceptionella spänning och dynamik som Ullén och de Heney här skapar är svår att värja sig emot.

- Peter Bornemar (Lira Musikmagasin)Press release
English (.pdf)

Press images
Hi-res. (.zip)

Album cover
1500x1500 px. (.jpg)

If you would like a pressrelease in a different language please contact us!